Ανανεωση Ασφαλειας Επαγγελματικης Ευθυνης Δικηγορων: Τι να περιμενω;

Αφορμή για το παρόν άρθρο είναι η παρούσα χρονική συγκυρία και οι αλλαγές που έχει επιφέρει στο σύνολο της. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η περίοδος ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων θα πρέπει να συνάδει με το...

Ηλεκτρονικος Κοσμος και Ασφαλιση

Η εισχώρηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στον ασφαλιστικό τομέα, έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις στην ασφαλιστική κοινότητα. Ο λόγος φαίνεται να είναι  η πολυπλοκότητα της ασφαλιστικής αγοράς η οποία απαιτεί συγκεκριμένους χειρισμούς και άριστη πληροφόρηση από τους...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;

Σύμφωνα με το Περί Δικηγόρων Νόμο (ΚΕΦ. 2) αρ. 6Ε (1) ουδεμία άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν ο δικηγόρος διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης...