Γιατί η Ασφάλιση Οχημάτων Έναντι Τρίτου, είναι Υποχρεωτική;

Τα πρώτα αυτοκίνητα έγιναν διαθέσιμα στο κοινό το 1901. Από τότε και μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχε καμία μορφή υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων. Ήταν δηλαδή, σχεδόν αδύνατο τα για τα θύματα να λάβουν κάποια αποζημίωση για τον τραυματισμό ή την καταστροφή...