8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όσο προσέχουμε το όχημά μας – μας προσέχει και αυτό. Η τακτική καθαριότητα και συντήρηση του αυτοκινήτου μας, μειώνουν την πιθανότητα μη προγραμματισμένης επίσκεψης στο μηχανικό, αποφεύγουμε έτσι – έξοδα εκτός προϋπολογισμού. 8 Βήματα για να διατηρήσουμε...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;

Σύμφωνα με το Περί Δικηγόρων Νόμο (ΚΕΦ. 2) αρ. 6Ε (1) ουδεμία άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν ο δικηγόρος διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης...