ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Όπως ο χειρισμός κάθε υπόθεσης είναι διαφορετικός κάθε φορά έτσι και τα συμβόλαια από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλιστική εταιρεία διαφοροποιούνται. Πιο κάτω αναφέρονται κάποια από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψιν σας πριν προχωρήσετε στη σύναψη...

Christmas Holiday Office Hours

To spend time with our families this holiday season our offices will be closed the following dates: 25th  to 27th of December 2019, and January 1st 2020. We will reopen January 2nd 2020. We wish you all the warmest of holiday...