Λόγοι που επηρεάζουν το κόστος της ασφάλισης του οχήματος σας.

Το κόστος είναι πάντα ένας από τους βασικότερους παράγοντες όταν ασφαλίζεται ένα όχημα  είτε για πρώτη φορά είτε στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου. Επίσης, η ασφάλιση αυτοκινήτου, ως υποχρεωτική, αποτελεί ένα μεγάλο μερίδιο στον ετήσιο προϋπολογισμό σας.  Ποιοι είναι...

Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης – Τι να προσέξετε

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας έχει αναδείξει, πέραν των άλλων, ένα ακόμα πρόβλημα. Λόγω των περιορισμένων εισοδημάτων ο κόσμος πλέον δεν έχει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έτσι, το βασικό αγαθό του ανθρώπου, η υγεία του,...

Going Fishing

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας θα είναι κλειστό 14, 15 και 16 Αυγούστου 2019. Θα είμαστε παραλία!!! Κοπιάστε! We wish to inform you that our office will be closed on the 14th, 15th and 16th of August 2019. We are going Fishing! You are welcome to join...