Ασφάλιση Πυρός – Τι να προσέξετε

Το σπίτι ή ο επαγγελματικός σας χώρος είναι πιθανών το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο. Σε περίπτωση καταστροφής είτε ολικής είτε μερικής θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη απώλεια που τη δεδομένη στιγμή ίσως να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ως εκ τούτου, η...

Ευθύνες και Υποχρεώσεις Διαχειριστικών Επιτροπών Ταμείων Προνοίας και Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών τέτοιων ταμείων στις πλείστες των περιπτώσεων εκλέγονται μετά από ψηφοφορία και αναλαμβάνουν καθήκοντα άμισθοί. Δυστυχώς με ελάχιστες εξαιρέσεις τα άτομα που απαρτίζουν τέτοιες Επιτροπές αγνοούν τις νομικές τους υποχρεώσεις με...