ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Dec 30, 2019 | BUSINESS & ENTERPRISE, PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE

Share this article

Όπως ο χειρισμός κάθε υπόθεσης είναι διαφορετικός κάθε φορά έτσι και τα συμβόλαια από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλιστική εταιρεία διαφοροποιούνται. Πιο κάτω αναφέρονται κάποια από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψιν σας πριν προχωρήσετε στη σύναψη συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης.

  • Με βάση τις Βασικές Προδιαγραφές που ορίζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, και εφαρμόζονται στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει οποιεσδήποτε, «αποζημιώσεις που προκύπτουν από απαίτηση που εγείρεται  εναντίον του Ασφαλισμένου, λόγω οποιασδήποτε πράξης ή λάθους που διαπράχθηκε κατά την εξάσκηση δικηγορίας στη Κύπρο βασισμένη αποκλειστικά στο Κυπριακό Δίκαιο.»

Συνεπώς προκύπτει το ερώτημα εάν τέτοια ασφάλεια είναι αρκετή για τις ανάγκες του γραφείου σας. Εάν για παράδειγμα καταχωρηθεί μια αγωγή σε αλλοδαπό δικαστήριο ή μια αίτηση για απόφαση μέσω διαιτησίας με βάση ξένο Δίκαιο τότε η κάλυψη που έχετε πιθανόν να μην σας καλύπτει αφήνοντας σας εκτεθειμένους. 

  • Περαιτέρω σε κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια εμφανίζεται ρήτρα που δίνει το δικαίωμα  στην ασφαλιστική εταιρεία να καλύψει τα οποιαδήποτε ποσά προκύψουν μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Ή σε περίπτωση που αυτή παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο για έφεση μετά την ολοκλήρωση και της ενώπιον του Ανώτατού Δικαστηρίου διαδικασίας.

Μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη πιθανόν να επιφέρει οικονομικές δυσκολίες στο γραφείο σας. Ιδιαίτερα εάν τέτοια διαδικασία βρίσκετε στο εξωτερικό. 

  • Σύμφωνα, με τις Βασικές Προδιαγραφές που ορίζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, τα ελάχιστα όρια κάλυψης που απαιτούνται είναι , €170.860,00 ανά απαίτηση και €341.720,00 ανά περίοδο Ασφάλισης. Δυστυχώς πολλοί δικηγόροι συχνά πέφτουν στη παγίδα να αγοράζουν συμβόλαια τα οποία προσφέρουν αυτά τα όρια κάλυψής αν και οι ανάγκες τους με βάση το κύκλο εργασιών τους είναι περισσότερες.  Έτσι σε περίπτωση απαίτησης μένουν εκτεθειμένοι έναντι σε τεράστια ποσά τα οποία είναι υπόχρεοι να πληρώσουν από προσωπική τους περιούσια.

Ως εκ τούτου, ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας κατά την αγορά του Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων είναι, να καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες σας.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας παρέχει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ειδικά σχεδιασμένη να καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, τους όρους ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. 

RECENT NEWS & INSIGHTS