Ανανεωση Ασφαλειας Επαγγελματικης Ευθυνης Δικηγορων: Τι να περιμενω;

Dec 9, 2020 | BUSINESS & ENTERPRISE, LIABILITY INSURANCE, PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE

Share this article

Αφορμή για το παρόν άρθρο είναι η παρούσα χρονική συγκυρία και οι αλλαγές που έχει επιφέρει στο σύνολο της. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η περίοδος ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων θα πρέπει να συνάδει με το ημερολογιακό έτος. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι οι δικηγόροι (είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια επαγγελματικής τους ευθύνης εκδίδεται σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. [1]
Ασφάλιστρα και ανανεώσεις συμβολαίων
Ως γνωστό, βρισκόμαστε σε ένα αβέβαιο και απαιτητικό περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς. Εδώ και περίπου ένα χρόνο είδαμε δραματική αύξηση στο κόστος ασφάλισης, για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τον αυξανόμενο κίνδυνο που καλούνται να επωμιστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Επί του παρόντος και λόγω του κορωνοϊού, εύλογα δημιουργείτε το ερώτημα κατά πόσο ο ιος θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους ασφάλισης. Αν και είναι ακόμα νωρίς, η απάντηση θα εξαρτηθεί από την ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σχετικά με το δυνητικά αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου.
Στη παρούσα, υπάρχουν πολλοί λόγοι που προκαλούν αύξηση στο ρίσκο, και συνεπακόλουθα αυξάνονται και οι πιθανότητες απαιτήσεων. Για παράδειγμα, η εξ’ αποστάσεως εργασία δημιουργεί προκλήσεις σε σχέση με ζητήματα όπως η επίβλεψη, η εμπιστευτικότητα και η ορθή εκτέλεση των εργασιών. Καθώς περνά ο χρόνος και εμπορικές συμφωνίες (λόγω και της περιρέουσας ατμόσφαιρας) καταρρέουν, πελάτες που έχουν υποστεί απώλεια πιθανότατα να αναζητήσουν ένα αποδιοπομπαίο τράγο. Οι δικηγόροι, αναπόφευκτα είναι στόχαστρο για αξίωση αποζημιώσεων. Όσο οι απαιτήσεις αυξάνονται ένεκα και του κορωνοϊού, τα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου θα διαφοροποιούνται έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και αυτά τα νέα δεδομένα.
Ως απόρροια της τρέχουσας κρίσης πολλοί νομικοί οίκοι και αυτοτελώς εργαζόμενοι δικηγόροι, θα δουν τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά και για μακρά περίοδο. Το εύλογο ερώτημα όμως είναι, η μείωση εσόδων μεταφράζεται και σε αντίστοιχη μείωση ασφαλίστρων; Δεδομένου του ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες βασίζουν την αξιολόγηση τους στο τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος δεν θα πρέπει να αναμένετε βραχυπρόθεσμα καμιά ουσιαστική μείωση του ασφαλίστρου. Ενόσω η αγορά συνεχίζει να είναι το ίδιο ή και περισσότερο «δύσκολη» είναι μάλλον απίθανο να δούμε μειωμένα ασφάλιστρα ακόμα και με μειωμένους κύκλους εργασιών.
Αντίκτυπος του κορωνοϊου στη διαδικασία ανανέωσης.
Η νέα τάξη πραγμάτων που επέβαλε στις επιχειρήσεις ο κορωνοϊος, αναγκάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες να περιλάβουν στα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου που χρησιμοποιούν, παραμέτρους όπως το πλάνο διαχείρισης της εταιρείας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. Παράλληλα, πολλές είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ζητούν Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan). Κάποιες πληροφορίες που ζητούνται και έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι:

  • Η χρηματοπιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας.
  • Μελλοντικά έσοδα (expected fees).
  • Εργοδοτικά θέματα (επίβλεψη και στήριξη προσωπικού στην εξ’ αποστάσεων εργασία, μειωμένες ώρες, απολύσεις, μείωση μισθών κ.ο.κ).
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας πελατών (Due Diligent) .
  • Πιθανές αλλαγές στις συμφωνίες συνεργασίας με πελάτες.
  • Συνεχής συντήρηση ηλεκτρονικών ημερολογίων και συστημάτων διαχείρισης εγγράφων κατά την εξ’ αποστάσεως εργασία.
  • Πρωτοβουλίες διαχείρισης κινδύνου που αναπτύχθηκαν για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του lockdown και της εξ’ αποστάσεως εργασίας.
  • Ρυθμίσεις για την υπογραφή και μαρτυρία των διαθηκών και άλλων πρωτότυπων εγγράφων κατά το lockdown.
  • Σωστή διαχείριση ελέγχου αρχείων (file audit maintenance).
  • Επιβεβαίωση ότι υπάρχει επαρκές λογισμικό ασφάλειας για κυβερνο-κινδύνους (cyber liability risk assessment) για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εργασίας και ότι αυτό ενημερώνεται τακτικά.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστήριά επαγγελματικής ευθύνης που διατηρείται
[1] Τονίζουμε το συντομότερο, αφού κανείς δεν θα ήθελε να χάσει την αναδρομική κάλυψη που παρέχει μια τέτοιου είδους ασφάλιση.

RECENT NEWS & INSIGHTS

Training is Fun!

Training is Fun!

"I'm getting older but I'm always being taught a lot (of things)" a quote by Solon the Athenian implying that getting older doesn't make you wise...