Λόγοι που επηρεάζουν το κόστος της ασφάλισης του οχήματος σας.

Aug 30, 2019 | BUSINESS & ENTERPRISE, General, MOTOR INSURANCE, PERSONAL & FAMILY

Share this article

Το κόστος είναι πάντα ένας από τους βασικότερους παράγοντες όταν ασφαλίζεται ένα όχημα  είτε για πρώτη φορά είτε στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου. Επίσης, η ασφάλιση αυτοκινήτου, ως υποχρεωτική, αποτελεί ένα μεγάλο μερίδιο στον ετήσιο προϋπολογισμό σας.  Ποιοι είναι όμως οι βασικοί συντελεστές που καθορίζουν το κόστος της ασφάλειας του οχήματος σας;

  • Ηλικία

Η ηλικία του κυρίως οδηγού είναι ο βασικότερος παράγοντας.  Με βάση τις στατιστικές, οι ηλικιακές ομάδες 18-24 και άνω των 70, τείνουν  να είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα.  Ως εκ τούτου, εάν είστε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες τα ασφάλιστρα σας σίγουρα θα είναι ψηλότερα.

Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι τα 25α γενέθλια σας  – ασφαλιστικά – σηματοδοτούν και την οδηγική σας ενηλικίωση.

  • Προηγούμενες Απαιτήσεις

Σε περίπτωση όπου κατά το παρελθόν είχατε οποιαδήποτε απαίτηση στην ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη ζημιών που προήλθαν από ατύχημα που προκαλέσατε εσείς, τότε σίγουρα τα ασφάλιστρα σας στην ανανέωση θα αυξηθούν.  Επίσης, να έχετε πάντα κατά νου ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, ελέγχουν το ιστορικό ενός πιθανού πελάτη πριν προχωρήσουν στη σύναψη συμβολαίου μαζί του. Ως εκ τούτου, εάν αποφασίσετε να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία, για να αποφύγετε την αύξηση του ασφαλίστρου στην ανανέωση λόγω απαίτησης, η νέα ασφαλιστική εταιρεία θα ενημερωθεί για το ιστορικό σας και πάλι θα χρεωθείτε ανάλογα.

  • Το ίδιο το όχημα

Χαρακτηριστικά όπως, ο κυβισμός, το μοντέλο αλλά και η ηλικία του οχήματος είναι βασικοί παράγοντες στο καθορισμό του ύψους του ασφαλίστρου.  Ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε περιεκτική κάλυψη.  Για παράδειγμα, οχήματα μεγάλου κυβισμού πιθανότατα έχουν υψηλότερο κόστος επιδιόρθωσης, ενώ παλιά οχήματα επηρεάζονται από την έλλειψη διαθεσιμότητας ανταλλακτικών στην αγορά.

  • Πέραν του ενός συμβολαίου με την ίδια εταιρεία

Πολλές εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις στα ασφάλιστρα, εάν ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου κατέχει πέραν του ενός συμβολαίων, είτε αυτό είναι συμβόλαιο αυτοκινήτου είτε άλλο.  Άρα σε αυτή τη περίπτωση ίσως να είναι προς όφελος σας να έχετε όλα τα αυγά σας στο ίδιο καλάθι. Ο λόγος είναι διότι η ασφαλιστική έχει έτσι καλύτερη διασπορά κινδύνου.

  • Το είδος της κάλυψης

Το κόστος του ασφαλίστρου πάντα επηρεάζεται από το είδος της κάλυψης που επιθυμείτε. Εάν για παράδειγμα ο Γιάννης και ο Στέλιος έχουν και οι δύο το ίδιο όχημα με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά ο Γιάννης επιθυμεί κάλυψη Έναντι Τρίτου μόνο, ενώ ο Στέλιος Περιεκτική κάλυψη το κόστος σαφώς θα είναι πολύ διαφορετικό, αφού οι καλύψεις του ενός είναι σαφώς περισσότερες.

Σήμερα, το κόστος ασφάλισης οχημάτων έχει μειωθεί σημαντικά. Έτσι, σας προτρέπουμε παράγοντας επιλογής σας πάντα να είναι οι σωστές καλύψεις και η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας και όχι το ασφάλιστρο.

RECENT NEWS & INSIGHTS