Γιατι ειναι σημαντικη η ασφαλιση ταξιδιου?

Aug 14, 2019 | Family Insurance, General, LIFE INSURANCE, MEDICAL INSURANCE, PERSONAL & FAMILY

Share this article

Τι είναι η ασφάλιση ταξιδίου;

Η ασφάλιση ταξιδιού περιλαμβάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που παρέχει οικονομική προστασία για απροσδόκητες ζημιές που μπορεί να συμβούν είτε πριν από το ταξίδι είτε ενώ κάποιος βρίσκεται μακριά από το σπίτι. Ανάλογες παροχές μπορούν να καλύψουν ακυρώσεις ταξιδιών, επείγοντα ιατρικά έξοδα που περιλαμβάνουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, χαμένες αποσκευές, την προσωπική αστική ευθύνη, αλλαγές στα μέσα μεταφοράς λόγω καιρικών φαινομένων, απεργιών, μηχανικών βλαβών.

Η ασφάλιση ταξιδιού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απαραίτητη.

Και ο λόγος είναι διότι τα περισσότερα συμβόλαια υγείας δεν προβλέπουν καλύψεις για νοσηλεία στο εξωτερικό σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών Ακόμη όμως κι αν υπάρχει ανάλογη κάλυψη, κατά κανόνα, οι δαπάνες καταβ

Τι είναι η ασφάλιση ταξιδίου;

Η ασφάλιση ταξιδιού περιλαμβάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που παρέχει οικονομική προστασία για απροσδόκητες ζημιές που μπορεί να συμβούν είτε πριν από το ταξίδι είτε ενώ κάποιος βρίσκεται μακριά από το σπίτι. Ανάλογες παροχές μπορούν να καλύψουν ακυρώσεις ταξιδιών, επείγοντα ιατρικά έξοδα που περιλαμβάνουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, χαμένες αποσκευές, την προσωπική αστική ευθύνη, αλλαγές στα μέσα μεταφοράς λόγω καιρικών φαινομένων, απεργιών, μηχανικών βλαβών.

Η ασφάλιση ταξιδιού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απαραίτητη.

Και ο λόγος είναι διότι τα περισσότερα συμβόλαια υγείας δεν προβλέπουν καλύψεις για νοσηλεία στο εξωτερικό σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών Ακόμη όμως κι αν υπάρχει ανάλογη κάλυψη, κατά κανόνα, οι δαπάνες καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες απολογιστικά. Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει μόνο αφού της προσκομισθούν εξοφλημένοι λογαριασμοί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει κανείς πρώτα να πληρώσει τα έξοδα για νοσηλεία και θεραπείες σε χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς, αλλά και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εν μέσω Capital controls, και εν συνεχεία να προσκομίσει στον ασφαλιστικό του φορέα όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή διαγνώσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, τιμολόγια, αφού πρώτα τα θεωρήσει στην πλησιέστερη προξενική αρχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δει να ενισχύεται σημαντικά η ζήτηση για τα εν λόγω ασφαλιστήρια, καθώς αυξάνονται οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι ταραχές στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της Γηραιάς Ηπείρου, όπως το Παρίσι και το Λονδίνο.

άλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες απολογιστικά. Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει μόνο αφού της προσκομισθούν εξοφλημένοι λογαριασμοί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει κανείς πρώτα να πληρώσει τα έξοδα για νοσηλεία και θεραπείες σε χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς, αλλά και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εν μέσω Capital controls, και εν συνεχεία να προσκομίσει στον ασφαλιστικό του φορέα όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή διαγνώσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, τιμολόγια, αφού πρώτα τα θεωρήσει στην πλησιέστερη προξενική αρχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δει να ενισχύεται σημαντικά η ζήτηση για τα εν λόγω ασφαλιστήρια, καθώς αυξάνονται οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι ταραχές στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της Γηραιάς Ηπείρου, όπως το Παρίσι και το Λονδίνο.

RECENT NEWS & INSIGHTS